Claes Johansson Asia 2014 travel blog

The last sight of Falköping, my home town.
30 December.

Creating and activating this homepage.

------------------

Skapade och aktiverade denna hemsida.

31 December.

Happy New Year.

-------------------

Gott Nytt År.

Thursday, 2 January.

I finished my last shift of work at 6.00 in the morning. I came home about 8.30. After some sleep, it was time to do the last preparations before that I depart tomorrow. So it became visits at the bank, recycling central and at the bookmaker shop. In the late afternoon and evening I packed my luggage. I think and belive that I got it all.

I also kept an eye on the Internet about the protests and political crizes in Bangkok.

-----------------------------------

Jag slutade mitt sista arbetspass klockan 6.00 och var hemma omkring klockan 8.30. Efter en kortare sömn, så var det dags att ta tag i de sista förberedelserna innan jag reser bort. Det blev besök på banken, en tur till återvinningscentralen och slutligen spelbutiken en sista gång. Sena eftermiddagen och kvällen gick åt till att packa mitt bagage. Jag tror att jag fick med allt.

Samtidigt så höll jag ett öga på Internet och på vad som håller på att hända i Bangkok.

Friday, 3 January.

At 8.30 in the morning I locked the door to my home and walked to the railway station, a 5 to 10 minutes walk. I start my journey with, taking the regional train to the neighbouring town Skövde. There I change to a high speed train bound to Stockholm.

--------------------------------

Kl 8.30 låste jag ytterdörren till mitt hem och gick den ganska så korta vägen till järnvägsstationen. Jag börjar min resa med att ta Västtrafiks regionaltåg till Skövde, för att där byta till ett X200-tåg till Stockholm.Entry Rating:     Why ratings?
Please Rate:  
Thank you for voting!
Share |