9 måneder i Asia - 2007 travel blog

Inside the DMZ we wisit the room where north and south negotiates...

Half the room is in north korea. The line is marked by...

This is how far into north korea i could go. Any further...

10 UN-soldiers are on allert every time tourists go into the borderzone....

-

Two north korean soldiers paying close attention to what we are doing....

- with maximum zoom

Just outside Panmunjom the north koreans build a propaganda village that no...

-

The village also have the worlds biggest flagpole. 160 meters high. It...

Luckilly it was a clear day, so we got a glimpse on...

Me in front of North Korea

Back in Seoul i visit Changgyeounggung, a park in the middle of...

with plenty of Confucian shrines preserving the spirit of ancient kings and...

-

and hundreds of old men playing games, singing, shouting, sleeping, drinking, fighting

and entertaining a norwegian viking with solving all manner of worldly problems


Korea er verdens eneste land som fremdeles er splittet etter 2. verdenskrig / den kalde krigen, delt i to av en demilitarisert sone (DMZ) mellom nord og soer som strekker seg 24 mil paa tvers av halvoeyen og deler landet i to. 1 million miner 2 km til hver side av grensen hindrer nordkorea aa gaa til angrep paa soerkorea (Noen som saa James Bond - Die another day?). Det eneste militaere unntaket i sonen er Panmunjom, en liten leir der nord og soer moetes til forhandlinger. Et besoek til DMZ uten en historietime er helt umulig, saa her kommer mer...

Korea har vaert innvadert av Kina, Mongolia og Japan mer enn 3000 ganger opp gjennom historien. Foer 2. verdenskirg var Japan inne med en lengre okkupasjon, men trakk seg ut etter Hiroshima og Nagasaki. Sovjetunionen var da allerede inne i korea og okkuperte nord, mens USA okkuperte soer. Stalin innsatte Kim Il Sung som president og forsynte ham rikelig med vaapen. I 1950 angrep Sung med en overlegen krigsstyrke og startet Koreakrigen (Kan noen huske "M*A*S*H 4077" paa tv?). 3 aar senere var 2 millioner drept i en meningsloes krig, der grensen mellom nord og syd ikke flyttet paa seg saerlig mye. En vaapenhvile ble fremforhandlet, og saa skjedde ingen ting. Nord Korea har i dag en av verdens stoerste mobiliserte haer (>1 million mann), og atombomben...

Kim'sene i Nord har hele tiden fortalt sitt folk at resten av verden er et heller jaevlig sted, og at giganthaeren en gang skal "redde" soerkorea og samle ett kommunistisk Korea. Kim Il Sung doede i 1994, men er fremdeles regjerende statsoverhode post mortem(!). Han er livstidsdiktator fordi 20 millioner mennesker forguder ham som tidenes redningsmann. Hans soenn Kim Jung Il (Han med haaret, ja) har overtatt det praktiske, men han driver stort sett med aa hisse paa seg resten av vaerden. Kim's problem er at han ikke kan vinne et anngrep paa Soer Korea pga. internasjonal motstand, og at han ikke kan beholde makten om han ikke angreper soer. Kim'sene har i nesten 60 aar faatt 20 millioner mennesker til aa tro at det er viktigere aa bygge opp en sterk militaermakt enn a ha mat paa bordet, medisiner til de syke, frie valg, utdanning, menneskerettigheter og humane arbeidsforhold, med bakgrunn i at dette vil lede til overtakelse av soerkorea. Skulle det vise seg at dette var tomme loegner, saa sliter Kim med stoette i egen haer og befolkning. En syk mann med et sykt problem. Loesningen ble aa utvikle atomvaapen saann at han kan true med aa selge til Al Qaida, og dermed faa masse penger, olje og ris fra USA/Korea. Noe en sulten befolkning sikkert vil takke ham for...

Soer Korea paa sin side oensker en gjenforening, men oensker ikke aa bli regjert av han med haaret, og ser helst at giganthaeren forblir i nord eller forsvinner fullstendig. Med haap om et samlet Korea forsyner de nordkorea gjevnlig med mat og olje for aa utgjevne forskjellene. Nordkorea svarer med aa generelt vaere arrogant og uforutsigbar. Langs hele DMZ oppstaar det aarlig troebbel initiert av nord: Skyteepisoder, oeksemord, angrep, proeveutskytninger osv.

Av en eller annen grunn er dette bakteppet til Koreas stoerste turistmagnet: DMZ! Deler av turen er en skikkelig turistpark, med guider, kameraer og hoeytalere over alt. Men jeg saa ogsaa alvoret paa grensen mellom nord og soer, og foelte trusselen inne i Panmunjom. Hoeydepunktene er utsikten til et fantastisk landskap i nord, innsikt i nordkoreansk dagligliv og aa staa paa nordkoreansk side av et moeterom som brukes naar partene forhandler. Det er generelt ikke lov aa ta bilder, men der det er lov tok jeg over 100 (hehe). Panjumnom kan naas ca. en times kjoeretur fra Seoul, og en dagstur koster rundt 450 kr. Det ble tid til en kort samtale med en nordkoreansk avhopper, som nylig ble smuglet ut via Kina. Men laerte egentlig ikke saa mye av det pga. daarlig tid...

Tilbake i Seoul blir jeg stoppet av en lokal pansjonist paa vei gjennom en park (Changgyeounggung) med spoersmaalet "Where do you come from?". Jeg returnerer hans nyskjerrighet og spoer ham om det samme, men han tar spoeken og svarer "I am from Mars. I have come to earth to be the world leader"!! Han henviser til cap'sen han gaar med som baerer tittelen "World Leader"(!) Jeg tenker at han der er det verdt aa bruke litt tid paa, og anklager ham umiddelbart for aa gjoere en sabla daarlig jobb. Et bedre utgangspunkt for en god debatt om verdensproblemer skal man lete lenge etter! Hoer bare hans plan: Problemet Nord Korea loeser seg automatisk i loepet av 2008 i det president Kim Jung Il doer, og kaos opploeser nasjonen. Korea forenes! Kina vil etterhvert kollapse og splittes i 5 deler. Tibet, Hong Kong, Xinjian og Taiwan kan puste lettet ut! Asia stabiliseres! Han ser seg villig til aa endre verden til et utopisk sted, med unntak av midtoesten som han er for lat til aa bry seg med. Ett sted gaar grensen! Jeg lo mye!

Parken er fullstendig okkupert av pensjonerte menn, som spiller sjakk, gitar, danser, sover, debaterer, forkynner, deltar i gudstjenester, gaar tur, synger, drikker soju (Koreansk brennevin av soetpoteter), ler og slaass. Og lemper verdensproblemer over paa en uskyldig forbipasserende viking. Dette er folk som har opplevd brutal Japansk okkupasjon, 2. verdenskrig, koreakrigen og 30-40 paafoelgende aar med slavelignende arbeidsforhold for aa bygge opp igjen landet. Og synes faktisk at ting er bedre naa enn de var foer!!!! Er det mulig?

Dagens spoersmaal: Hva hadde skjedd hvis sovjet, istedenfor amerikanerne, hadde bekjempet japan (inkl. Korea) i august 1945? Ville Stalin innsatt Kim il Sung i Japan/Korea? Ville krigen bare fortsatt? Var det likevel riktig aa slippe atombomen? Kunne de alierte trukket seg fra krigen med Japan?Advertisement
OperationEyesight.com
Entry Rating:     Why ratings?
Please Rate:  
Thank you for voting!
Share |