9 måneder i Asia - 2007 travel blog

Ganden monastery 4500 meters above sealevel

...

Tibetan pilgrims -

- doing the kora (clockwise circulation) around the monastery

Prayerflags

...

Drigung Til monastery at about 4200 meters above sealevel

...

...

A proud and winning Jo playing outdoor pool with the town cow...

Tidrum monastery at about 4200 meters above sealevel, with the most impressive...


Etter en uke i Lhasa har vi booket en 12-dagers tur rundt Lhasa og fra Lhasa til Nepal. Avreise fra Lhasa og vi mottar hvert vaart hvite silkeflagg i gave fra hotellet etter 6 overnattinger. Vi har vaert allt for gode kunder. Vaar tibetanske sjaafoer stiller presis og vi kan fylle bilen med 50 liter vann, 5 oksygenflasker, all bagasje og legge "storbyen" bak oss. Bare 5 minutters kjoering og landskapet forandrer seg fra by til land. Foerste stopp er Ganden kloster paa 4500 moh. Se bilder. 850 meters hoeydeforskjell merkes, men ikke verre enn at vi kunne traske opp og ned fjellsiden i en time eller to. Inne i tempelet foelger vi stroemmen av pilgrimmer som ofrer sine "jiao" (1 jiao=7oere) og hvite silkeflagg til statuer av Budda og andre hoeyheter. Her treffer vi ogsaa en munk som forbandt Norge med at Dalai Lama fikk fredsprisen (1989), noe han satt pris paa!

Etter lunch fortsatte vi til Drigung Til (ca. 4200) hvor vi, etter noen minutters svimmelhet, fant klosterets eneste munk som snakker engelsk. Og fordi han ikke har andre enn tilfeldige turister aa oeve seg paa, saa snakker han heller usammenhengende. Hver setning starter med "Excuse me, this is munkas monestary" og fortsetter med f.eks. "you like tea, yes?" osv. Han viste oss rundt saann at vi kunne nikke og smile til alt han sa uten aa forstaa saa mye. Til slutt innkvarterte han oss i tempelets gjestehus og forsvandt. Dette er foerste test paa om vi takler hoeyde, kulde og enkle kaar. Vi har forhandlet en kontrakt som gir oss muligheten til aa kansellere de siste 9 dagene mellom Lhasa og Nepal, hvis vi ikke takler forholdene saerlig bra...

Klosteret henger nesten usannsynlig paa en bratt fjellside, med boliger, gjestehus og templer som klamrer seg fast i skraaningen. Vi nyter siste rest av solskinn sammen med noen lokale arbeidere foer solen gaar ned og vi kryper inn under noen kilo med varme tepper og haaper paa det beste. Hoeyden er heldigvis ikke noe problem, sannsyligvis fordi vi har drukket vaar daglige dose paa 3 liter vann - Problemet ligger i aa motivere seg til aa krype ut av teppene for aa haste ned to etasjer over en gaardsplass og ned gaten til en liten utedo annenhver time gjennom hele natten. brrrrrrrrrrrrr. Men sant skal sies at jeg har ikke sovet saa godt i Tibet som her, og det er noe med den klare kalde natteluften, maanelyset, stjernene og en varm kropp med en kald nese som stikker opp av teppekanten.

Endelig ny dag, og soloppgang over Drigung samtidig som et stort begravelsesfoelge bringer to avdoede paa baare opp til tempelet - bare tildekket av hvite silkeflagg surret rundt baaren. Litt lamslaatt, litt skeptisk og litt interessert stiller vi oss opp bakerst og foelger med paa utviklingen. Drigung er kjent for aa fremdeles praktisere det som kalles "sky burrial" - Munkene kutter opp den doede med oeks, skiller kjoett fra beina og forer kroppen til gribber - En ofring folk tror/mener oeker sjansen for at den doede blir gjenfoedt med hoeyere status. Vi fulgte med paa sjefsmunkens velsigning av de doede, men ikke paa selve "slakten" og "matingen" av gribbene.

Etter nok et nuddelmaaltid, dro vi videre til neste kloster, Tidrum og timer i Hot Springs, etter noen ydmykende runder med biljard i solen..... Tidrum er definitivt det vaerste, skitneste, mest ubehagelige stedet vi har overnattet paa etter 9 maaneder i Asia... Og resulterte i en forkjoelelse som gjorde at vi maatte avlyse siste del av turen mot Nepal. Dvs. en sengeliggende uke i Lhasa foer vi fortsatte mot Nepal...

Jo's historier:

Ganden

Drigung Til

TidrumAdvertisement
OperationEyesight.com
Entry Rating:     Why ratings?
Please Rate:  
Thank you for voting!
Share |