9 måneder i Asia - 2007 travel blog


Nytt land, nye muligheter! Og definitivt et nytt landskap. Turkmenistan og Usbekistan er oerken, stepper og flatland. Kirgisistan er et fjelland som begynner aa merke vinteren. De fleste turistattraksjonene er paa fjellene, men er dessverre allerede stengt ned paa grunn av vinterkulden(Man skulle tro at det indikerer at Tibet og Mt. Everest Base Camp er en daarlig ide paa denne tiden av aaret, men vi gjoer likevel et forsoek om 2-3 ukers tid...). Og siden det ikke er mye aa gjoere her lengre, ble maalet aa naa den kinesiske grensen i oest saa raskt som mulig - Dvs. kjoere over fjellene, saann at vi paa en maate kan si at vi har "opplevd" Kirgisistan likevel... nesten...

Men foerst ble vi bedre kjent med Islam, gjennom vaar taletrengte sjaafoer, i 5 timer fra Tashkent til Osh. Vi har naa laert at Darwin er en tulling og at "The man is number 1. The woman is number 2". Hva skal jeg si? Det er ikke min jobb aa doemme deres livssyn som besoekende i deres land, men har ingen illusjoner om at Jo tar laerdom av leksjonen... Vaar sjaafoer avrundet med aa svindle oss for 20$, si "goodbye my friends" og vinke oss smilende avgaarde inn i Kirgisistan. Vi var paa det tidspunktet ikke i like opploeftende humoer... En natt i Osh hjalp betraktelig!

Heldigvis blir Islam tolket forskjellig, og jeg er positivt overrasket over hvordan vi er blitt mottatt i Oman, De arabiske emirater, Turkmenistan, Usbekistan og Kirgisistan. Nyhetsbildet i Norge og virkeligheten er ikke alltid samstemt.Advertisement
OperationEyesight.com
Entry Rating:     Why ratings?
Please Rate:  
Thank you for voting!
Share |