9 måneder i Asia - 2007 travel blog

1-year celebration!!

a couple of hundreds of dollars each translates into almost 800 bills...

Classic Bukhara old town scenic view

...

A photographers paradise

...

...

...

...


Det foeles som aa vaere tilbake i sivilisasjonen! Folk snakker generelt en del engelsk, de har internett som fungerer og ikke er sensurert, det er vestlig mat paa menyene, det er turister i gatene, gatene har gatenavn og de er skrevet med forstaaelige bokstaver (og ikke russiske kroeketegn), vi kan bevege oss fritt uten guide og vi feirer vaar 1 aarsdag!!!

Det var ikke bare enkelt aa naa Bukhara. Det oppstod foerst lettere forvirringer paa Turkmensk side, men de var for saavidt interessert i aa bli kvitt oss og lot oss passere. I trygghet paa Usbekisk side av grensen ble neste utfordring aa skaffe transport til Bukhara 10 mil unna. Lonely Planet angir at det skal koste 8$, men sjaafoerene startet budrunden paa 60$ og lot seg ikke rikke. Vi hukket tak i en guide for en tysk turgruppe og fikk med halvglemt skoletysk noen verdifulle tips. Etter en times pruting stod vi alene ved grensen sammen med 8 sjaafoerer og tilbud om 40$, samt trussel om aa bli forlatt for kvelden langt fra sivilisasjonen. Men fordi 8 sjaafoerer og bare to kunder er et bra forhandlingskort, ble vi til slutt enig om 20$, og berget nattesoevnen paa hotel Bukhara palace.

Det har naa vaert to uker uten internettilgang, og vi har mye aa ta igjen. Samtidig er vi uendelig lettet over aa slippe unna vaar guide's klamme grep om hverdagen. En ukes rekreasjon i Bukhara skal derfor gjoere godt!! Bukhara har en gamleby som minner om en romersk eller gresk bakgate, med brostein, fontene, eldgamle bygg, uteservering og avslappet uteliv! Dette var en av de viktige mellomstasjonene paa silkeveien mellom Iran og Kina.

Sentralasia er bedre enn sitt rykte, og vi treffer turister og backpackere i alle aldre. Her i Bukhara har vi bl.a. moett store grupper av tyskere, franskmenn og japanere. Det er kanskje vanskelig aa forestille seg uten aa ha vaert her, men det er mange som foelger den gamle silkeveien mellom Kina og Iran. I Turkmenistan traff vi f.eks. en 63 aar gammel britisk dame som fulgte historiske spor mellom Aserbadjan og Tadjikistan.. Og ingen av dem vi har moett har foelt seg utrygg. Det lover bra! Eneste utfordring i Bukhara har vaert aa skaffe Usbekistansk Sum. 1 Sum tilsvarer ca. 0,5 oere. Stoerste seddel-enhet er 1000 Sum, slik at naar vi proever aa veksle 100 dollar ender vi gjerne opp med 2-300 sedler. Problemet er at bankene ikke har lagret saa mye Sum, og vi kan gjerne bare veksle 50-100 dollar daglig! Men naa har vi toemt markedet i Bukhara og har stappet de ca. 800 sedlene inn i utallige skjulte lommer i sekker og klaer. Vi har med andre ord samme problem som i Turkmenistan. Men naar en maanedsloenn er mellom 300 og 1000 kroner, er det bare turister som behoever saa store mengder. I disse landene (Kina, Turkmenistan, Usbekistan osv.) tjener de som jobber i turistindustrien vesentlig mer enn f.eks. leger!

29. september feiriet vi 1 aarsdag! - En feiring som varte en uke, fordi Bukhara er et godt sted aa slappe av i: En og annen fin middag paa 4-stjernes hotel, en og annen formiddag paa kafe i solen med utsikt til moskeer og minareter som er flere tusen aar gamle, billig oel og billig mat samt et og annet godt kjoep paa markedet!

Jo's blogg: her!Advertisement
OperationEyesight.com
Entry Rating:     Why ratings?
Please Rate:  
Thank you for voting!
Share |