Holiday in Stockholm travel blog


Nederlands:

Woensdag 8 juli

Vandaag konden we uitslapen omdat we pas om 3 uur bij Josefine's huis hoefden te zijn. Dus stonden we pas rond half 1 op. Weer ontbijt met hagelslag en de gewoonlijke routine. We gingen met de bus, metro en trein naar Josefine. Jaja, zoveel vervoer. Maar zij blijkt ver weg van Sergo's huis te wonen. Tot een bepaald punt reisde Adal met ons mee. We kwamen later dan gepland aan bij Josefine's huis. Dit komt gedeeltelijk doordat Sergo niet meer precies wist hoe we vanaf het treinstation naar haar huis moesten lopen. Tegen de tijd dat we daar kwamen was ik al moe en ik had het heel erg warm want het was zowaar mooi weer. En ik had een redelijk dik vest aan dus vandaar. We hebben eerst nog cider gehaald in de supermarkt. Toen we net in de voortuin stonden, kwam Josefine er al aan gelopen. Ik wilde mijn hand schudden om me voor te stellen maar in plaats daarvan gaf ze me een knuffel. 'That's how we do it!' zoals ze het zei. Haar hond Balto kwam er ook aangerend. Hij is verliefd op Sergo want hij hangt de hele tijd bij haar rond. Josefine's huis is heel erg groot met een grote voor- en achtertuin. Maar het ziet er wel heel gezellig uit. Haar Zwitserse tante, Ursula, was er ook. Ze praat de hele tijd en is continu hyper, maar ze is wel heel erg grappig. Ze kende zelfs een beetje Nederlands. Toen Josefine zei dat ik Nederlands was zei ze 'goed zo, godverdomme!' dat was waarschijnlijk één van de weinige Nederlands dat ze kende. Ik heb ook kennis gemaakt met Josefine's moeder. Ze is heel erg aardig. We stonden eerst in het halletje te praten en zijn toen naar de keuken gegaan. Oh ja! Sergo heeft nog Zweedse chocoladetaart gemaakt toen we gingen opstaan. Deze taart heet kladdkaka. Josefine heeft in de keuken slagroom gemaakt. Blijkbaar hoort dat erbij. Toen gingen we met de taart, de cider en de slagroom naar de achtertuin naar een kleine veranda. Deze zag er heel gezellig uit omdat er overal planten en bloemen stonden. We gingen daar, zoals ze het in Zweden noemen, fika. Dat heeft eigenlijk geen betekenis in het Nederlands of Engels. Het is zoiets als aan tafel kletsen met koekjes en thee. Het hoeft niet perse koekjes of thee te zijn. Het kan vanalles zijn. Josefine had nog vanille cakejes dus die kwamen er ook nog bij. De kladdkaka is echt hartstikke lekker en de cider was ook goed. Sergo zei nog 2 geniale dingen, namelijk 'there is always room for cake' en 'you can't say no to cake'. Hierom lagen Josefine en ik in een deuk. Binnen was Ursula aan het zingen en piano spelen tegelijk. Ze zingt opera. Ze kan goed zingen alleen het was wel grappig om het te horen dus daar moesten we een paar keer om lachen. Na de fika gingen we de honden uitlaten. De hond van Josefine's oma was er namelijk ook. Het was een redelijk lange wandeling maar het was wel gezellig. Hierna gingen we de film Another Gay Movie kijken. Deze was heel erg ranzig en raar. Het gaat over een stel homo's die voordat de zomer afgelopen is met een kerel naar bed geweest willen zijn. Hij is op sommige momenten wel grappig maar nu weten we alles over homo posities en homospeeltjes. Ik vond het meer een homo pornofilm dan een gewone komedie. Onder de film kwam Josefine's vader ook nog binnen. Hij is heel erg grappig en kan heel goed Engels spreken. Na de film gingen Josefine, Sergo en ik met de bus naar McDonalds voor het avondeten. Dit was super gezellig want we hebben veel gelachen, vooral om Sergo. Josefine heeft nog een paar foto's van mij genomen dus die komen vast op haar blog te staan. Zij heeft een hele goede camera waarmee je hele mooie foto's kan maken. Sergo en ik hebben dus de gestempelde kaartjes die we van Adal hebben gekregen gebruikt en zo kregen we een gratis menu. Toen we klaar waren met het eten was het erg laat. Sergo en ik waren pas om 11 uur thuis. Daarom heb ik gisteren hier niks geschreven. Maar we gingen pas om half 2 naar bed en sliepen pas tegen 3 uur omdat we eerst nog wat gingen kletsen. Deze dag was erg leuk en gezellig en ik vind Josefine een erg aardige en grappige meid.

Donderdag 9 juli

Vandaag was een erg korte dag. Ik werd namelijk pas om half 3 wakker. Sergo was al eerder wakker maar die maakte me natuurlijk niet wakker. Vandaag hadden we geen brood met hagelslag als ontbijt. Sergo had zoiets gemaakt als roerbakei maar dan met stukjes ui en tomaat. Daar nam je dan een soort van brood bij en daar scheur je een stukje van af en stopt daar wat van het roerbakspul tussen. Dat was erg lekker. We zijn toen snel gaan aankleden en met de bus naar het centrum gegaan. Hier hebben we eerst even in een kledingwinkel gekeken ookal had ik geen geld bij me. Daarna zijn we naar een espresso house gegaan. Ik heb daar ice-tea gehad maar dit was letterlijk ice-tea. Het was dus koude rooibos thee. Ik heb er toen 3 zakjes suiker bij gedaan. Wat bleek: 1 zakje is 2 theelepels suiker. Dus het was weer veel te zoet. Aangezien ik van Sergo's chai latte heb geproefd, nam ik er nu ook één. Eigenlijk had ik een ice latte besteld. Dat is gewoon een koude chai latte. Maar de mevrouw had me blijkbaar verkeerd verstaan en gaf me een gewone chai latte. Dat was niet zo heel erg. Het was in ieder geval beter dan de ranzige ijs thee. Hierna zijn we in een cd winkel wezen kijken omdat ik nog graag 3 cd's hier wil kopen en ik wil graag weten of ik nog genoeg geld heb om ze te kopen, aangezien ik de adidas vest en sims 3 al terugbetaald heb. Als het goed is kan ik de cd's betalen. Ik hoop dat ik daarna nog geld overheb want ik wil nog een superman shirt en een nederlands-zweeds/zweeds-nederlands woordenboek halen. Ik denk dat ik toch moet kiezen tussen één van de twee. Sergo kon de 3 cd's achter laten zetten zodat ze morgen niet al gekocht zijn als we terugkomen. We hebben verder niet zo heel veel bijzonders gedaan vandaag. Het avondeten was heel erg lekker. Het was typisch Zweeds namelijk zalm met aardappels en koude dille saus. Ik had ook nog 1 visstick gehad. Verder heb ik nog de cadeautjes voor Sergo's ouders gegeven want hun hebben ook een cadeau voor mij gehaald, namelijk 4 repen Marabou chocolade, een mok met Zweeds print en 2 zakjes typisch Zweeds snoep. Voor haar ouders heb ik chocola in de vorm van tulpen gegeven en voor haar vader klompen sloffen. Hij vond ze helemaal geweldig. Alleen nu heeft Sergo ze gestolen en aangetrokken. We gaan zometeen bosbessentaart eten en de film Stom The Yard kijken. Morgen gaan we eerst de cd's halen en eventueel in andere winkels kijken, daarna gaan we naar de bioscoop! Ik heb er erg veel zin in. We gaan naar de film Brüno, maar wel met Zweedse ondertiteling maar ik kan het wel begrijpen zonder ondertiteling. Morgen wordt waarschijnlijk de laatste keer dat ik in de verslag schrijf want zaterdag ga ik al weer terug naar Nederland.

Hej då!

Engels

Wednesday July 8th

Today we could sleep in because we had to be at 3 o'clock at Josefine's house. So we got up at half past 12. Again breakfast with hagelslag and the usual routine. We went by bus, subway and train to Josefine. Yeah yeah, many public transport. But she lives far away from Sergo's house. Adal travelled with us till some point. We arrived later than planned at Josefine's house. This is partly because Sergo didn't know exactly how we had to walk from the train station to her house. To the time that we were there I was already tired and I felt very warm because it was actually good weather. And I wore a pretty thick jacket so that's why. We first bought cider in the supermarket. When we were standing in the frontyard, Josefine already came walking to us. I wanted to shake my hand to introduce myself but instead she gave me a hug. 'That's how we do it!' like she said it. Her dog Balto came running to us too. He is in love with Sergo because he hangs around her all the time. Josefine's house is very big with a big front- and backyard. But it does look cosy. Her Swiss aunt, Ursula, was there too. She talked the whole time and she is constantly hyper, but she is very funny. She even knew a bit of Dutch. When Josefine said that I was Dutch she said 'goed zo, godverdomme!' which means 'well done, god damnit!'. That's probably one of the very less Dutch she knows. I also met Josefine's mother. She is very nice. We first talked in the hall and then went to the kitchen. Oh yes! Sergo made Swedish chocolatecake when we got up. This cake is called kladdkaka. Josefine had made whipped cream in the kitchen. Apparently that belongs to it. Then we went with the cake, the cider and the whipped cream to the backyard to a small porch. It looked really cosy there because there were standing plants and flowers everywhere. We went, like they call it in Sweden, fika. It actually doesn't have any meaning in Dutch or English. It's something like chatting at the table with cookies and tea. It doesn't have to be cookies or tea. It can be everything. Josefine still had some vanilla cupcakes so those were there too. The kladdkaka is very delicious and the cider was good as well. Sergo said 2 brilliant things, that is 'there is always room for cake' and 'you can't say no to cake'. Josefine and I laughed a lot about this. Inside Ursula was singing and playing piano at the same time. She sings opera. She can sing good but it was very funny to hear it so we had to laugh a few times about that. After the fika we went to walk with the dogs. Josefine's grandma's dog was there too. It was a pretty long walk but it was nice. After this we went to watch the movie Another Gay Movie. This one was really gross and weird. It's about a bunch of gays who want to go to bed with a dude before summer is over. At some moments it's pretty funny but now we know everything about gay positions and gay toys. I thought it was more like a porn movie than a normal comedy. While the movie was playing, Josefine's dad came inside. He is very funny and he can speak English very well. After the movie Josefine, Sergo and I went by bus to McDonalds for dinner. This was really great because we laughed a lot, especially because of Sergo. Josefine took a few pictures of me so they will be on her blog. She has a really good camera where you can make very beautiful pictures with. So Sergo and I used the stamped card which we got from Adal and so we got a free menu. When we were done with the food it was very late. Sergo and I were home at 11 o'clock. That's why I didn't write here yesterday. But we went to bad at half past 1 and slept at 3 o'clock because first we were talking some. This day was awesome and fun and I think Josefine is a very nice and funny girl.

Thursday July 9th

Today it was a very short day. This is because I woke up at half past 2. Sergo was already awake but of course she didn't wake me up. Today we didn't have bread with hagelslag for breakfast. Sergo made something with egg and pieces of onion and tomato. Then you took some sort of bread with it and you tear a piece of it and put some of the stuff in it. That was very tasty. We went dressed very quickly and went by bus to the centre. There we first checked a clothes shop even though I didn't have any money with me. Then we went to a espresso house. I had ice-tea there but this was literally ice-tea. So it was cold rooibos tea. I put 3 sacks of suger in it. What seemed: 1 sack is like 2 teaspoons of sugar. So it was way too sweet. As I've tasted from Sergo's chai latte, I also took one. Actually I had ordered an ice latte. That's just a cold chai latte. But the woman apparently understood me wrong and gave me a normal chai latte. That wasn't such a big deal. At least it was better than the disgusting ice-tea. After this we went in a cd shop because I wanted to buy 3 cd's here and I want to know if I still have enough money left to buy them, as I already paid back the adidas jacket and sims 3. If all is good I can pay the cd's. I hope I will have some money left after that because I still want to buy a superman shirt and a dutch-swedish/swedish-dutch dictionary. I think that I have to choose between one of them anyway. Sergo could let them save the 3 cd's for me so that they won't be bought tomorrow when we are coming back. Furthermore we didn't do much special today. Dinner was very delicious. It was typical Swedish that is salmon with potatoes and cold dill sauce. I also had 1 fish stick. Furthermore I gave the present to Sergo's parents because they also got me one, that's 4 bars of Marabou chocolate, a mug with Swedish print and 2 bags of Swedish candy. For her parents I bought chocolate in tulip shape and for her dad fluffy clumps. He liked them a lot. But now Sergo stole them and wears them. Soon we will go eat blueberrypie and watch the movie Stomp The Yard. Tomorrow we will first get the cd's and eventually watch other shops, then we will go to the cinema! I look very much forward to it. We will go to the movie Brüno, but it is with Swedish subtitles but I can understand it anyway without subtitles. Tomorrow will probably be the last time that I will write in this because saturday I will go back to Holland again.

Hej då!Advertisement
OperationEyesight.com
Entry Rating:     Why ratings?
Please Rate:  
Thank you for voting!
Share |