9 måneder i Asia - 2007 travel blog

The ultimate image of hope. The A-bomb dome still standing, Hiroshima rebuild...

Hiroshima before

Hiroshima after

The A-bomb dome preserved to remember "that day"...

The episenter of the Nagasaki bomb (9. august at 11:02) marked by...

-

Nagasaki peace park

Modelling of human suffering after the bomb

-


Jo dro avgaarde til sin nye jobb som engelsklaerer i Gwangju - Soer Korea, mens jeg har satt meg fore aa besoeke verdens etter min mening to viktigste reisemaal.

Naa er jeg ingen krigshisser i utgangspunktet, men hvem kan stoette atomvaapen etter et besoek i byene som reiste seg etter total utslettelse paa 3 sekunder? Inte jag...

De fleste vet altfor godt hva som skjedde 6. august i Hiroshima og 9. august i Nagasaki, men et par historiske opplysninger kom overraskende paa meg:

Japan var eneste motstander etter at Tyskland og Italia ga seg i foerste halvdel av 1945, og var paa vikende front mot amerikanernes stadige luftangrep. Men det var 4-5 byer som ikke ble bombet, midlertidig spart for en stoerre bombe. Etter aa ha brukt 2 miliarder dollar paa forskning og utvikling av atombomben, behovde amerikanerne et spektakulaert resultat som kunne forsvare investeringen... Sovjetunionen var innstilt paa aa innvadere Japan noen dager senere, uvitende om bombene, men fremskyndet planene og angrep mellom de to atombombene. Kunne sovjet avsluttet krigen paa "vanlig" maate? Amerikanerne valgte aa sende "litle boy" og "fat man" for aa slippe aa dele aeren og makten i Japan. Det skulle vaere bare en supermakt etter 2. verdenskrig.

Bare en amerikaner kan finne paa aa kalle vaapenet som tok livet av 2-300 000 mennesker i Hiroshima for "litle boy"...

Saann virker krigslogikk og krigspolitikk. Enhver som forsvarer krig maa kunne staa for at det i krig tas valg som er like inhumane. Enhver som forsvarer krig maa akseptere at, med en gang krigsmaskineriet overtar styringen, blir det foretatt valg basert paa helt andre prinsipper og verdier enn i fredstid. Se bare paa propagandaen som spys ut i enhver krig.. Andre eks.: begrunnelse for Irak-krigen, opprettelsen av Guantanamo, torturen i Abu Ghraib.

Jeg trodde at bombene over Hiroshima og Nagasaki var paatvunget av Japans enorme krigsutholdenhet, men i foelge Hiroshima Peace Memorial Museum fantes det en annen loesning. Invasjon sammen med USSR. Interessant nok fortalte en Hibakusha ("Overlevende fra Hiroshima-bomben") at selv om fienden akkurat hadde utslettet hjembyen med en bombe, tenkte han aldri paa at Japan skulle overgi seg. Japanerne var strengt skolert og innstilt paa aa kjempe til siste mann. Kanskje alternativet til bombingen ville vaert aa trekke seg fra krigen mot Japan? (Men det er jo uhoert, ikke sant? - eller var det det som skjedde i Vietnam?)

Atombombe-museene i begge byene kretser om samme symbolikken:

- Klokkene som stoppet samtidig

- Bildet av de forbrente kroppene som vandret som zombier ut av byen

- Vann som de forbrente drakk av, men som var forgiftet av radioaktivitet

- Ingen medisiner og faa leger

- Smeltet glass og metall

- skygger av mennesker avmerket paa betong

Jeg var priveligert nok til faa moete en Hibakusha i enerom, som velvillig delte sin tragiske historie fra "den dagen" samt sitt syn paa Amerika, dagens ungdom i Japan, Japansk gruppementalitet, livet, universet og alt mulig! Rett og slett et sjeldent bra moete - En mann jeg gjerne skulle tilbrakt mer tid med, men som hadde planer med noen kompiser (monkey business som han kalte det....?).

Jeg forvillet meg inn paa en amerikansk bar/restaurant etter en lang dag i Hiroshima peace park, kommer i prat med eieren som paradoksalt nok viser seg ogsaa aa vaere en Hibakusha....

Nagasaki ble automatisk lillebroren til Hiroshima, turistmessig, fordi de var nummer 2 og "bare" ca. halvparten saa mange stroek med. Faktum er likevel at den stoerste bomben ble sluppet her (Fat man som vaare venner i vest saa treffende formulerte det...).

Saann funker turistlogikk...

Hiroshima Peace Memorial Museum oppsummerer saadan: Nuclear weapons and mankind can not coexist forever. Tenk paa det...

Til slutt: Saa vidt jeg forstaar har antall atomvaapen aldri gaatt ned, uansett folkelig eller politisk engasjement. Mest sannsynlig vil atomvaapen bli brukt innen ikke mange aar. Alternativt at tekniske svikt, andre feilkilder eller testbombing tar noen millioner menneskeliv. Det letteste er aa ikke tenke paa det og haape at det ikke rammer en selv, ikke sant?

Det var mitt "nei til atomvaapen". Folk som er uenig, kan dra seg baklengs...

Tillegg 23.05.07: http://www.bt.no/lokalt/bergen/article364163.ece - Hans Blix taler i Bergen!Advertisement
OperationEyesight.com
Entry Rating:     Why ratings?
Please Rate:  
Thank you for voting!
Share |