Holiday in Stockholm travel blog

Sergo likes my new jacket xD

The new jacket I bought

New dress :D

Another new dress.. whoooo!!!

Sergo's new Adidas shoeeeez!!!! Her 8th pair :O

My new Adidas jacket

Just showing off hehehehe

I'm the new owner of this *proud*

My new shirt: I love Sweden :D

My 2nd Adidas shirt höhö

Sergo doesn't want to be seen

Can you see me?


Nederlands:

Vandaag ging de wekker om 10 uur maar we bleven nog tot kwart voor 12 in bed luieren. Ik viel nog paar keer in slaap maar Sergo dwong me uit bed op een gegeven moment dus toen moest ik wel. We begonnen natuurlijk met ontbijt, weer met hagelslag. Sergo heeft de chocoladevlokken geprobeerd. Ze vond het net als duo penotti en ze vond het lekker. Ik had de melk-vanille vlokken genomen, die had ik nooit eerder gehad maar ik vond ze niet zo super. Ik vind sowieso hagelslag lekkerder dan chocoladevlokken. Ook heb ik weer melk genomen, maar ik hoefde het niet perse te nemen van Sergo. Toch heb ik het maar gedaan om er gewend aan te raken. Ik denk wel dat ik morgen geen melk neem want ik had het na een paar slokken wel weer gehad. Daarachteraan heb ik nog weer sinaasappelsap genomen om de smaak van de melk weg te spoelen. We hebben na het ontbijt nog even het weer gecheckt op tv zodat we wisten of het mooi weer werd of niet. Er bleek toch kans te zijn op regen maar het bleef de hele dag droog. Na het aankleden hebben we een paar minuten gewacht en zijn toen naar de bushalte gelopen en met de bus naar de metro gegaan. Vanaf daar zijn we naar het centrum gegaan. De eerste winkel was het warenhuis Åhléns omdat ik daar een leuk shirtje had gezien. Alleen hij was nogal duur dus besloten we in andere goedkopere winkels te gaan kijken en dan kon ik later zien of ik het shirtje nog wilde kopen. Dat heb ik uiteindelijk dus niet gedaan want ik zag veel goedkopere dingen en ik heb dus ook wat dingen gekocht, zoals je op de foto's kan zien.

Ik heb gekocht:

1. Een blauwachtig jurkje, 199 kronen (= 20 euro)

2. Een vest met casette print, 199 kronen

3. Een blauw jurkje, 98 kronen (= 9,80 euro)

Sergo heeft voordat ik hier kwam een Adidas vest voor mij gekocht (die ik overigens nog moet terugbetalen). Dat is het zwarte vest op de foto. Morgen ga ik nog een Adidas vest kopen. Deze is wit met oranje strepen. Ik heb deze achteruit kunnen laten leggen. Normaalgesproken doen ze dat niet omdat deze 50% korting heeft. We denken dat hij het vest toch achteruit heeft laten leggen omdat ik niet Zweeds ben, aangezien ik in het Engels tegen hem begon te praten. Sergo heeft een paar Adidas schoenen gehaald. We zijn nog naar H&M geweest waar ik bij de kassa geen Engels maar Zweeds sprak. Het gesprek ging zo:

Verkoper: Hej

Ik: Hej

Verkoper: *blablabla* clubkort (het kwam erop neer dat hij vroeg of ik een clubkaart had)

Ik: Nej

Dan noemt de verkoper het bedrag in Zweeds, ik weet niet wat dat is in het Zweeds maar het was 98 kronen. Later zei Sergo dat ik een onbeleefde Zweedse was omdat ik heel kortaf was. Ik had bijv. "nej, tyvärr" moeten zeggen. Dat betekent "nee, helaas niet". Ze was alsnog onder de indruk.

Daarna besloten we naar McDonalds te gaan want we waren erg hongerig en ik had niet meer genoeg geld om nog meer kleding te kopen. Daar hebben we ieder 2 cheeseburgers gehad en ik een cola. We zijn erna gelijk weggegaan omdat we de bus nog moesten halen. Toen we thuis waren hebben we eerst onze kleren aan Sergo's moeder laten zien. Ze zuchtte toen ze de schoenen van Sergo zag omdat ze vindt dat Sergo er teveel heeft. (Sergo ontkent dit maar ik vind ook dat ze er teveel heeft hehe) Hierna ben ik begonnen aan dit verslag maar na een tijdje heb ik gepauzeerd. Omdat het nog een tijdje duurde tot het eten klaar was, gingen we Meet The Spartans kijken op de computer. Ondertussen was het eten al klaar maar we konden gaan eten wanneer de film afgelopen was. Toen de film afgelopen was, gingen we eindelijk eten. Dit was rijst met kip en een soort van tomaten curry saus. Na het eten ging ik weer verder met m'n verslag. Toen ik eindelijk klaar was, was het al heel laat. Ik heb er heel lang over gedaan omdat we tussendoor heel veel aan het praten waren. We gingen pas na 2 uur naar bed.

Dinsdag 7 juli

Om 10 uur ging de wekker weer omdat Sergo eerst ging douchen. Pas om kwart over 11 kon ik gaan douchen. Na het douchen hebben we gewoon weer ontbeten. Ja, weer met hagelslag. Alleen Sergo nam geen brood maar een of andere plakkerige pap met melk wat net op kots leek. Ik heb daar ook niet van geproefd. We hebben toen nog een half uurtje gewacht aangezien we vroeger klaar waren dan normaal en het duurde nog een tijdje voordat de bus kwam. We zijn dus toen met de bus en de metro naar het centrum gegaan om mijn Adidas vest te halen. Deze kostte 350 kronen, dat is 35 euro. Normaalgesproken kosten ze 70 euro dus deze was flink afgeprijsd. Daarna zijn we nog een paar winkels ingegaan maar niks gehaald. We besloten dus om met de metro naar Stockholm centraal te gaan waar een groot winkelcentrum is. Daar heb ik iets voor Maaike en een shirt met I love Swe gekocht. We zijn daarna in nog een paar winkels wezen kijken maar niks gekocht omdat we geld over moesten houden voorrrrr... IKEA!!!! Ik heb daar het originele gerecht gehad van de gehaktballen met bruine saus en lingonberry saus. In Nederland doen ze er nog patat bij maar dat hoort er niet bij, origineel horen er aardappels bij. Dus ik heb geen patat erbij gehad maar aardappels. En dan natuurlijk lingonsap erbij. Na het eten zijn we nog door IKEA gelopen want dit is de grootste IKEA van Europa. Maar we zijn niet overal geweest omdat het te groot was. Dus we zijn weer met de bus terug naar huis gegaan. En nu heb ik nog niks anders gedaan dan met dit verslag bezig zijn. We gaan vanavond gewoon voor de tv hangen en So You Think You Can Dance (Sergo dacht dat het gisteren op tv kwam maar ze vergistte zich) kijken. Morgen gaan we naar een vriendin van Sergo. Ze heet Josefine en haar Zwitserse tante is er ook, daarom gaan we er heen, want ze willen ons ontmoeten. Dat gaat heel leuk worden. Daarna gaan we weer naar McDonalds omdat Sergo's broer, Adal, ons twee kaartjes heeft gegeven waarmee je een gratis menu kan halen. Hij werkt namelijk bij McDonalds en elke keer als je een menu hebt genomen wordt er een stempel gezet op het kaartje maar hij heeft ze gewoon allemaal in 1 keer afgestempeld dus eigenlijk heeft hij vals gespeeld. Dat is heel erg vervelend. *sarcasme* Hehehe.

Maar goed, ik stop ermee want ik weet ook niet meer wat ik verder kan vertellen.

Hej då!

English:

Today the alarm went off at 10 o'clock but we stayed in bed till a quarter to 12 being lazy. I fell asleep a few times but Sergo forced out of bed so I then I had to get up. We started with breakfast of course, again with hagelslag. Sergo tried the chocolate flakes. She thought it was just like duo penotti and she liked it. I took the milk-vanilla flakes, I've never had them before but I didn't like them that much. I like hagelslag more than chocolate flakes anyway. Again I took milk, but I didn't have to take it. Still I took it to get used to it. I do think I won't take milk tomorrow because I didn't like the milk after a few sips anymore. Right after it I took orange juice to wash off the taste of the milk. After breakfast we checked the weather at tv to see if it would be good weather or not. There still seemed to be a chance for rain but it stayed dry the whole day. After getting dressed we waited a few minutes and then we walked to the bus stop and went by bus to the subway. From there we went to the centre. The first shop was the warehouse Åhléns because I've seen a nice shirt there. But it was pretty expensive so we decided to check other shops first and then I could later see if I still wanted to buy the shirt. I didn't buy it eventually because I saw much cheaper things and so I also bought some stuff, like you can see at the pictures.

I bought:

1. A blue-ish dress, 199 crowns (=20 euros)

2. A jacket with casette print, 199 crowns

3. A blue dress, 98 crowns (= 9,80 euros)

Before I came here Sergo bought a Adidas jacket for me (which I still have to pay back). Tomorrow I will buy another Adidas jacket. This one is white with orange stripes. I could let the salesman save it for me. Usually they don't do it because this one had 50% discount. We think he did it anyway because I'm not Swedish, as I started to talk in English to him. Sergo bought a pair of Adidas shoes. We've been to H&M where I didn't speak English but Swedish at the pay desk. The conversation went like this:

Salesman: Hej

I: Hej

Salesman: *blablabla* clubkort (it came to the thing that he asked if I had a clubcard)

I: Nej

Then the salesman names the price in Swedish, I don't know what it is in Swedish but it was 98 crowns. Later Sergo said I was a rude Swede because I spoke very shortly. For example, I had to say "nej, tyvärr". That means "no, unfortunately not". She was still impressed though.

Then we decided to go to McDonalds because we were very hungry and I didn't have enough money left to buy any more clothes. There we had two cheeseburgers each and I took a coke. Right after it we left because we had to catch the bus. When we were back home we first showed our clothes to Sergo's mom. She sighed when she saw the shoes of Sergo because she thinks Sergo has too many. (Sergo denies this but I also think she has too many hehe) Then I started this journal but after a while I paused. Because it took a while before dinner would be ready, we watched Meet The Spartans on the computer. In the meanwhile dinner was already done but we could eat when the movie was over. When the movie was over we finally went to eat. This was rice with chicken and some sort of tomato curry sauce. After dinner I continued with my journal. When I was finally finished it was very late. It took me very long to finish it because in between I talked a lot with Sergo. We went to bed after 2 o'clock.

Tuesday 7th of July

At 10 o'clock the alarm went off again because Sergo had to take a shower first. Only at a quarter past 11 I could have a shower. After the shower we just had breakfast again. Yes, again with hagelslag. But Sergo didn't take bread but some sticky stuff with milk which looked just like puke. I didn't taste it either. We waited for half an hour as we were done earlier than usual and it took a while before the bus would arrive. So we went by bus and subway to the centre to get my Adidas jacket. This costed 350 crowns, that's 35 euros. Usually they cost 70 euros so this one was very cheap. Then we went into a few other shops but didn't buy there anything. So we decided to go by subway to Stockholm central with a very big shopping centre. There I bought something for Maaike and a shirt with I love Swe. After it we went to look into a few other shops but didn't buy anything because we had to save money forrrrr... IKEA!!!! I took the original dish there. The one of the meatballs with brownsauce and lingonberry sauce. In Holland they put fries with it but that's not real Swedish, originally there should be potatoes with it. So I didn't have fries but potatoes. And then of course lingonberry juice. After eating we went to walk through IKEA because this is Europe's biggest IKEA. But we didn't walk everywhere because it was too big. So we went by bus back home. And now I've done nothing else than being busy with this journal. Tonight we are just going to hang in front of the tv and watch So You Think You Can Dance (Sergo thought it was on tv yesterday but she was wrong). Tomorrow we will go to a friend of Sergo. Her name is Josefine and her Swiss aunt is there too, that's why we go there, because they want to meet us. That's going to be a lot of fun. Then we are going to McDonalds again because Sergo's brother, Adal, gave us two tickets where you can get a menu for free. He works at McDonalds and every time you took a menu a stamp it being put on the ticket but he just stamped them all in one time so actually he cheated. That's not very nice. *sarcasm* Hehehe.

But well, I will quit because I don't know what to tell anymore.

Hej då!Advertisement
OperationEyesight.com
Entry Rating:     Why ratings?
Please Rate:  
Thank you for voting!
Share |